Contact

The Charitable Foundation “Holy Family”

Calea Moților 32, cod 400001, Cluj-Napoca, România
Tel: 004 – 0264 – 599.345
Fax: 004 – 0264 – 430.001
Email: fundatia@familia-sfanta.ro

The Free Medical Clinic

Vice director: Corina Adriana Giurgiu
Tel: 004 – 0264 – 599.345
Fax: 004 – 0264 – 430.001
Email: policlinica@familia-sfanta.ro

„Love and Truth” charity and education Centrer

Director: Manuela – Cecilia Micu
Tel: 004 – 0748 – 067.294
Email: iubiresiadevar@familia-sfanta.ro

Charity

Subdiacon Horațiu-Paul Abrudan
Tel. 004 – 0748 – 067.294
Email: departamentcaritativ@familia-sfanta.ro

Education

Fr. Călin Sechelea
Tel. 004 – 0771 – 327.004
Cristina Sechelea
Tel. 004 – 0748 – 593.411
Email: departamenteducativ@familia-sfanta.ro

Christian Spirituality

Manuela – Cecilia Micu
Tel. 004 – 0722 – 329.242
Email: departamentreligios@familia-sfanta.ro